Mersin KVKK

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Mersin KVKK

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne
2018-05-31

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri....

Ayrıntı
KVKK’nın Kapsadığı Üç Disiplin
2018-05-31

KVKK’nın Kapsadığı Üç Disiplin

Kurumlara verilecek KVKK hizmetinin bütüncül bir yaklaşımla ve en iyi bir şekilde verilebilmesi....

Ayrıntı
KVKK Sık Sorulanlar
2020-06-04

KVKK Sık Sorulanlar

Veri bilgidir. Her veri bilgidir ama her bilgi veri....

Ayrıntı