Mersin KVKK

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Mersin KVKK

Suçlar ve Kabahatler
2019-04-13

Suçlar ve Kabahatler

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kanuna uymayanlar için cezai yaptırımlar da....

Ayrıntı
İçel Kişisel Verilerin Korunması
2020-06-04

İçel Kişisel Verilerin Korunması

Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla....

Ayrıntı
Mersin Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti‎
2020-06-04

Mersin Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti‎

Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla....

Ayrıntı
Veri sorumlusu personelin yetkisi
2018-05-31

Veri sorumlusu personelin yetkisi

Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz....

Ayrıntı
KVKK Kurumunun Tavsiye Ettiği Teknik Önlemler
2018-05-31

KVKK Kurumunun Tavsiye Ettiği Teknik Önlemler

Kurumlardaki veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı....

Ayrıntı
Mersin KVKK Danışmanlığı‎
2020-06-04

Mersin KVKK Danışmanlığı‎

Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla....

Ayrıntı